Yurtdışında Eğitim İçin Maddi Destek Alabilmenin Yolları

Yurtdışı Eğitim BurslarıKimi durumlarda eğitim kurumları, yalnızca muayyen bir alanda ya da belirli bir bilim dalında başarı sağlayan gençlere maddi destek sağlarlar. Gene, belirlenmiş projeleri olan gençlere bu projelerine özel araştırma maddi destekleri de verilebilmektedir. Açıkça bu konumda da öğrencinin akademik mazisi ehemmiyetli bir kriter olur.

Bu süreçte spor burslarına da değinmek yararlı olacaktır. Yurtdışında, en başta ABD’de pek çok üniversite belli bir sportif dalda başarılı olan öğrencilere spor bursları da sağlamaktadır. Burada ki en önemli kriter ilgili branşta yetenek – ve bazı anlarda kulüp bazında acemi ya da profesyonel bir şekilde spor yapmak- olsa da spor için maddi desteklerine müracaat eden insanlar da vaziyetlerinin müracaatları akademik programların istediği koşullara yaraşır olduğunu ispat etmek zorundadırlar.

Her durumda gencin eğitim alacağı yabancı dili iyi tanıyor ve konuşabiliyor olması çok mühimdir.  Ayrıca bursa talip olan kişinin kendini oldukça iyi ifade edebilmesi ve okul yetkililerini, neden bursu hak ettiğine ve neden kendisine maddi destek vermeleri gerektiğine inandırabilmesi de çok önemlidir. Bu sebeple aday, iyi bir şahsi tanıtım ve amaç yazısı hazırlamalıdır, eksiksiz olarak kendisi ile ilgili faydalı bir sunum yapabilmelidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *