Yurtdışı Dil Eğitimi Görmek İçin Maddi Destek Kazanabilmenin Koşulları

Yurtdışı EğitimYukarıda da gözüktüğü üzere, en önemli şey şüphesiz ki kişilerin akademik geçmişi ve başardıklarıdır. Buna ek olarak, hemen hemen hiçbir burs, yalnızca bu özelliğe bakarak verilmez. Hemen her halde başka kriterler de önem arz eder. Bu etkenlerin belli başlıları ilmi, sanatsal ve sportif ustalıklar, bu alanlarda kazanılan dereceler ve sergilenen beceriler, toplum faydasına çalışmalarda bulunmak ve sosyal faaliyetlere iştirak gibi etkenlerdir. Bu sebeple maddi yardım başvurusu yapan gençlerin sadece akademik muvaffakiyetlerine güvenmeleri de hata olacaktır.

Bu süreçte spor için maddi yardımlara da değinmek yararlı olacaktır.  Burada ki en önemli kriter ilgili branşta yetenek – ve kimi anlarda kulüp bazında acemi ya da profesyonel bir şekilde spor yapmak- olsa da spor için maddi desteklerine müracaat eden insanlar da vaziyetlerinin başvuruları akademik programların istediği şartlara mutabık olduğunu kanıtlamak zorundadırlar.

Her halükarda gencin eğitim göreceği dili iyi biliyor ve konuşabiliyor olması çok mühimdir. Gene birden fazla yabancı dilde iletişim kurabilme becerisi, öğrencinin maddi yardım bulma şansını arttıran bir başka etken olacaktır.

Ayrıca bursa aday olan gencin kendini oldukça iyi anlatabilmesi ve okul görevlilerini, niçin bursu kazanması gerektiğine ve niçin kendisine maddi yardım sağlamaları gerektiğine ikna edebilmesi de çok önemlidir. Bu nedenle aday, iyi bir şahsi tanıtım ve hedef yazısı hazırlamalıdır, eksiksiz olarak şahsı ile alakalı iyi bir sunum yapabilmelidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *