Business İngilizcesi Programları

Yurtdışı EğitimGünümüzde, minimum bir yabancı dili bilmenin gerekliliği su götürmez bir gerçek. Gerek iş hayatında, gerek gündelik hayatımızda konuşmak, hatta bazen yalnızca kendi şahsi ilerlememize yardımda bulunmak için, neredeyse hepimiz dil eğitimi görüyoruz.

İş İngilizcesi programları, iş yaşamı boyunca aktif olarak kullanılacak İngilizce bilgisine sahip olmak için yeterli iş terminolojisini edinmenin haricinde, görüşme becerileri, iş görüşmeleri, telefonda konuşma ve sunum teknikleri, resmi yazışmalar, araştırma ve rapor hazırlama gibi konularda da gelişime odaklanmış programlardır. Bu tarafıyla üst ve orta seviyedeki yöneticilere ya da iş hayatına henüz atılmış bireylere uyacak programlar olarak değerlendirilebilecek olan iş yaşamı İngilizcesi programları, içerik bakımından birçok başka branşta sunulmaktadır. Bunlardan bazıları finans, pazarlama, insan kaynakları ve halkla ilişkilerdir.

İş yaşamı İngilizcesi konusunda, dünya genelinde kabul gören TOEIC ve BULATS testleri, Türkiye’deki birçok patron tarafından, işe girişte bir koşul olarak istenebilmektedir. Şayet İngilizce öğreniminiz sonrasında iş başvuruları yapmayı düşünüyorsanız ya da çalışmak istediğiniz kurum iş hayatı İngilizcesini mecburi tutuyorsa, bu sınavlara hazırlık programı yapan İngilizce okullarını da seçebilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *